Tembo RPA Logo

RPA versus AI

Robotic Process Automation

RPA versus AI: Ontdek de verschillen en de kracht van samenwerking in automatisering.

Robotic Process Automation, vaak afgekort tot RPA, is een bewezen technologie die gebruik maakt van software robots, ook wel bots genoemd, om repetitieve handelingen en routinematige taken te automatiseren die voorheen door menselijke medewerkers werden uitgevoerd. Deze virtuele robots zijn in feite softwareprogramma’s die zijn geprogrammeerd om een reeks specifieke taken uit te voeren in een vastgesteld proces. Zij kunnen dit doen door de gebruikersinterface van een computersysteem te manipuleren op dezelfde manier als een menselijke gebruiker dat zou doen.

RPA-robots worden geconfigureerd met een reeks vooraf bepaalde acties, die ze consequent en nauwkeurig uitvoeren zonder de noodzaak van menselijke tussenkomst. Ze kunnen werken aan routinetaken zoals data-invoer, gegevensverwerking en -verzameling, en zelfs complexe taken zoals het invullen van formulieren, het genereren van rapporten en het uitvoeren van nauwkeurige berekeningen. Dit alles doen ze in een fractie van de tijd die een menselijke medewerker nodig zou hebben, waardoor ze zowel tijd- als kostenbesparend zijn.

Echter, hoewel RPA-robots zeer efficiënt en effectief zijn in het uitvoeren van de taken waarvoor ze zijn geprogrammeerd, hebben ze niet de mogelijkheid om zelfstandig te denken of te redeneren. Ze zijn niet in staat om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden of om spontaan nieuwe acties te ondernemen buiten het bereik van hun programmering. Zelfs wanneer ze worden geconfronteerd met onbekende situaties of fouten, kunnen ze niet uit zichzelf een oplossing bedenken. Ze zijn volledig afhankelijk van de instructies van de programmeur en zijn niet in staat tot spontane creativiteit of onafhankelijke probleemoplossing. Als er een wijziging of aanpassing in hun taken nodig is, kan dit alleen worden gedaan door de tussenkomst van een gespecialiseerde RPA-ontwikkelaar of programmeur.

Wat is AI?

Artificial Intelligence (AI), of Kunstmatige Intelligentie, is een dynamisch gebied in de computerwetenschap. Het doel is om systemen te ontwikkelen die taken uitvoeren die typisch menselijke intelligentie vereisen, zoals leren van ervaringen, het herkennen van patronen, het oplossen van problemen en het nemen van beslissingen op basis van gegevens. AI-systemen kunnen zelfs hun gedrag aanpassen aan nieuwe informatie of veranderende omstandigheden.
Machine learning, een subset van AI, stelt deze systemen in staat om te leren en te verbeteren door herhaalde blootstelling aan data. Ze kunnen complexe analyses uitvoeren en op basis daarvan aanbevelingen doen of acties ondernemen, soms zelfs volledig autonoom, zonder menselijke tussenkomst.
Er zijn diverse vormen en toepassingen van AI, variërend van eenvoudige algoritmen tot geavanceerde technieken zoals deep learning en neurale netwerken. Deze geavanceerde technieken kunnen taken aan als natuurlijke taalverwerking, beeld- en spraakherkenning, en voorspellingen doen op basis van historische data. Ondanks de complexiteit blijft de ontwikkeling in dit veld in een snel tempo doorgaan, steeds nieuwe mogelijkheden creërend.

RPA en AI: Het onderscheid

RPA en AI vormen beide belangrijke technieken in de automatisering en optimalisatie van bedrijfsprocessen, maar hun kenmerken en toepassingen verschillen. RPA, dat werkt binnen een vooraf bepaald kader, voert nauwkeurig specifieke taken uit volgens vooraf gedefinieerde regels en procedures, waarbij het zich niet aanpast aan veranderingen.
Aan de andere kant is AI ontworpen om te leren en zichzelf te verbeteren op basis van de gegevens die het verwerkt en de ervaringen die het opdoet tijdens het uitvoeren van taken. Dit stelt AI in staat om complexere problemen op te lossen, patronen te identificeren en voorspellingen te doen, waardoor het zich kan aanpassen aan nieuwe situaties en steeds efficiënter wordt in de loop van de tijd.

De complementaire relatie tussen RPA en AI

RPA en AI kunnen samenwerken om processen te verbeteren en de efficiëntie te verhogen. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van AI in RPA voor documentherkenning en -verwerking. AI kan worden gebruikt om tekst uit een document te extraheren, te begrijpen en te categoriseren. Vervolgens kan RPA de geëxtraheerde informatie gebruiken om gegevens geautomatiseerd in te voeren in een systeem of om het document naar de juiste afdeling te sturen.
Deze samenwerking tussen RPA en AI stelt bedrijven in staat om het beste van beide technologieën te benutten. RPA zorgt voorbetrouwbare automatisering van vooraf bepaalde taken, terwijl AI de flexibiliteit biedt om complexere problemen op te lossen. Deze gecombineerde aanpak kan leiden tot aanzienlijke verbeteringen in de efficiëntie en effectiviteit van bedrijfsprocessen.

Toepassingen van RPA en AI in de praktijk

  • Klantenservice: AI-gestuurde chatbots kunnen klantvragen begrijpen en beantwoorden, terwijl de RPA robot de benodigde informatie uit de database haalt om de chatbot van de juiste antwoorden te voorzien.
  • Gegevensanalyse: AI kan worden gebruikt om grote hoeveelheden gegevens te analyseren en inzichten te genereren, terwijl RPA de gegevens kan verzamelen en structureren, zodat de AI de informatie gemakkelijker kan verwerken.
  • HR-processen: RPA kan worden gebruikt om repetitieve HR-taken uit te voeren, zoals het invoeren van gegevens in systemen, terwijl AI kan worden ingezet om cv’s te beoordelen en de meest geschikte kandidaten voor een functie te identificeren.
  • Financieel beheer: RPA kan worden ingezet om facturen en betalingen te verwerken, terwijl AI kan helpen bij het detecteren van fraude en het optimaliseren van financiële beslissingen.
  • Supply chain management: RPA kan routinematige taken uitvoeren, zoals het bijhouden van voorraadniveaus en het plaatsen van bestellingen, terwijl AI kan helpen bij het optimaliseren van logistieke processen en het voorspellen van de vraag naar producten.

Conclusie: RPA en AI combineren voor optimale resultaten

Het is belangrijk om te begrijpen dat RPA-software robots vooraf bepaalde handelingen uitvoeren en niet zelf denkend zijn. Dit betekent dat de robots alleen de taken uitvoeren waarvoor ze zijn geprogrammeerd en geen onverwachte acties kunnen ondernemen. RPA is een op zichzelf staande technologie, die ingezet wordt zonder AI. Door RPA en AI op een complementaire manier te gebruiken, kunnen bedrijven profiteren van de voordelen van beide technologieën, zonder zich zorgen te maken over onvoorziene gevolgen.
Als we vooruitkijken naar de toekomst van RPA en AI, zullen we waarschijnlijk een grotere samenwerking en integratie tussen de twee technologieën zien. Dit zal leiden tot een nog efficiëntere en effectievere automatisering van bedrijfsprocessen, waardoor bedrijven nog beter kunnen inspelen op de veranderende marktomstandigheden.
In dit artikel hebben we de belangrijkste verschillen tussen RPA en AI uiteengezet, evenals enkele voorbeelden van hoe deze technologieën samenwerken om bedrijfsprocessen te verbeteren. Door deze informatie te delen, hopen we verwarring rond deze twee technologieën te verminderen en bedrijven te helpen bij het maken van geïnformeerde beslissingen over hun automatiseringsstrategieën.

Tembo RPA staat voor je klaar

Begrijp je de kracht van Robotic Process Automation en Artificial Intelligence, maar worstel je met het effectief integreren van deze technologieën in jouw bedrijfsprocessen? Het team van Tembo RPA is er om je te helpen. Wij zijn experts in het combineren van RPA en AI om efficiëntie en productiviteit te maximaliseren, kosten te besparen en een betere klantervaring te bieden.